Former Muslims in US Support Swiss Ban on Minarets- ‘The Bayonets of Islam’ (in Polish)

Byli muzułmanie w USA popierają szwajcarski zakaz minaretów
Autor tekstu: Jerry Gordon

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Przewijaj

Moi koledzy z Former Muslims United (FMU) wydali komunikat prasowy chwalący zwycięstwo szwajcarskiego referendum, które zakazuje budowy minaretów przy około 150 meczetach służących 400 tysiącom wiernych muzułmańskich w tej alpejskiej republice, liczącej 7,5 miliona ludzi.


Nonie Darwish z FMU powiedziała:

“Zwycięstwo szwajcarskiego referendum jest odpowiednikiem zakazu budowania tego, co turecki premier Erdogan nazwał ‘bagnetami islamu’. Zwolennicy zakazu twierdzą, że pozwolenie na budowę minaretów reprezentowałoby wzrost ideologii i systemu prawnego — szariatu — które są nie do pogodzenia z szwajcarską demokracją. Zwycięstwo szwajcarskiego referendum wytyczyło linię demarkacyjną dla dalszej islamizacji Europy”.

Powiedziała ona również, że “to zwycięstwo w referendum przynosi chwałę szwajcarskim obywatelom, szczególnie kobietom, które uważają budowę minaretów za drogę prowadzącą do innych graficznych elementów szariatu, włącznie z noszeniem burek w miejscach publicznych przez muzułmańskie kobiety”.

Punkt dla nieustraszonych apostatów islamu w FMU. Obecnie istnieją tylko cztery minarety przy meczetach w Szwajcarii. Właściwie wszyscy w muzułmańskiej ummah i prasie głównego nurtu surowo ganili Szwajcarów za to, że naruszają wolność religijną i prawa mniejszości nie poddając się dalszej islamizacji swojego kraju.

Wśród krytyków zakazu jest obywatel szwajcarski, profesor uniwersytetu w Oxfordzie, Tariq Ramadan, prawnuk założyciela ekstremistycznego Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, Hassana al-Banny, który był wielbicielem Hitlera. W 2006 roku Ramadan nie otrzymał wizy do USA z powodu przekazania darów charytatywnych palestyńskiej grupie terrorystycznej, Hamasowi. Zakaz wjazdu do USA został zniesiony decyzją federalnego sądu apelacyjnego w lipcu 2009 r. Ramadan surowo zganił swoich szwajcarskich współobywateli w komentarzu redakcyjnym w „Guardianie” pod tytułem “My compatriots’ vote to ban minarets is fuelled by fear” (Głosowanie moich współobywateli, by zakazać budowy minaretów, podsycane jest strachem):

Szwajcarzy nie głosowali przeciwko wieżom, ale przeciwko muzułmanom. W całej Europie musimy przeciwstawić się wzniecającym płomień populistom (…)

Jest tak, jak gdyby populiści nadawali ton, a cała reszta szła za nimi. Nie wspominają, że islam jest obecnie religią szwajcarską i europejską i że obywatele muzułmańscy są w znacznej mierze „zintegrowani”. Że stoimy przed wspólnymi trudnościami, takimi jak bezrobocie, bieda i przemoc — trudnościami, z którymi musimy zmierzyć się razem. Nie możemy winić tylko populistów — jest to szersza porażka, brak odwagi, okropny i świadczący o ciasnocie poglądów brak zaufania do swoich nowych obywateli muzułmanów.

Zwycięstwo w niedzielnym referendum w Szwajcarii zakazujące budowy minaretów było przekonujące według informacji „Der Spiegel”: „„Niemcy także głosowałyby za zakazem minaretów”:

Ponad 57,5 % wyborców i 22 z 26 kantonów głosowało w niedzielę za zakazem. Inicjatywa referendum wyszła od prawego skrzydła partii narodowej SVP i jednej mniejszej partii. Organizatorzy kampanii twierdzili, że minarety są symbolem dążenia muzułmanów do zdominowania innych i wprowadzenia prawa szariatu, i zakazanie ich pomoże powstrzymać „islamizację” Szwajcarii. Muzułmanie stanowią około 5% populacji Szwajcarii.

„Der Spiegel” omówił następnie reakcje w Europie, które wyciosały ogromną przepaść w poglądach politycznych:

Decyzja Szwajcarii zakazania budowy minaretów w niedzielnym referendum ściągnęła potępienie polityków z całej Europy oraz przywódców muzułmańskich, ale politycy skrajnej prawicy powitali to, jako odważny krok, który inne państwa powinny naśladować.

Wielki mufti Egiptu, Ali Gomaa, najwyższy duchowny tego kraju, nazwał zakaz „obrazą” dla muzułmanów na całym świecie, ale wezwał muzułmanów, by nie dali się sprowokować tym posunięciem. Francuski minister spraw zagranicznych, Bernard Kouchner, powiedział, że zaszokowała go ta decyzja, którą nazwał „nietolerancją”.

Jednak prawicowe i skrajnie prawicowe partie, takie jak włoska Liga Północna i francuski Front Narodowy szybko powitały tę decyzję z aprobatą. Prawicowy populistyczny polityk holenderski, Geert Wilders, słynny ze swoich antyislamskich poglądów, nazwał wynik „wspaniałym” i powiedział, że będzie dążył do takiego samego referendum w Holandii.

Opisując pełną gamę opinii w Niemczech o szwajcarskim zakazie minaretów „Der Spiegel” zauważył jego atrakcyjność.

„Bild”, gazeta o masowym nakładzie, która może twierdzić, że trzyma rękę na pulsie narodu bardziej niż inne gazety, stwierdziła, że Niemcy prawdopodobnie głosowaliby w ten sam sposób, gdyby dopuszczono referendum w tej sprawie:

“Minaret nie jest tylko symbolem religii, ale całkowicie odmiennej kultury. Duże części świata islamskiego nie podzielają naszych podstawowych wartości europejskich: dziedzictwa Oświecenia, równości mężczyzny i kobiety, rozdziału kościoła i państwa, systemu sprawiedliwości niezależnego od Biblii lub Koranu i odmowy narzucania własnych przekonań innym ‘ogniem i mieczem’. Inny czynnik, który prawdopodobnie wpłynął na głosy Szwajcarów: nigdzie życie chrześcijan nie jest trudniejsze niż w krajach islamskich. Ci, którzy sami są nietolerancyjni, nie mogą oczekiwać bezgranicznej tolerancji od innych”.

W Stanach Zjednoczonych frontowa organizacja Bractwa Muzułmańskiego, CAIR, posłużyła się listem do prezydenta Obamy, żeby wyrazić swój gniew na szwajcarski zakaz minaretów. Pakistańska publikacja online, „The Nation pisała następująco o liście CAIR do prezydenta:

W otwartym liście do prezydenta Obamy dyrektor Egzekutywy Narodowej CAIR, Nihad Awad Powiedział:

Wzywam także pana, by użył pan okazji, jaką daje panu przemówienie w godzinach największej oglądalności, do odrzucenia decyzji szwajcarskich wyborców odmówienia muzułmanom w tym narodzie tych samych praw religijnych, jakie są przyznane wiernym innych wyznań. Milczenie naszego narodu w sprawie tej rażącej odmowy wolności religijnej wysłałoby bardzo negatywny sygnał do całego świata muzułmańskiego, który sam musi poprawić swoje osiągnięcia w dziedzinie praw religijnych.

Argument o ochronie praw mniejszości był wyraźny w komunikacie prasowym wydanym przez mieszczący się w Waszyngtonie Ośrodek Badań Islamu i Demokracji:

Jako organizacja, która konsekwentnie sprzeciwia się naruszaniu podstawowych ludzkich, politycznych i religijnych praw, gdzie by one zachodziły, Zarząd CSID korzysta z tej okazji, żeby wyrazić obawy i rozczarowanie tym rozwojem wydarzeń, który wskazuje na niebezpieczne osłabienie przywiązania szwajcarskiego narodu do wartości demokratycznych i zapowiada pogorszenie się stosunków między Europą a krajami z muzułmańską większością.

Wspólnie z wszystkimi ludźmi wiary i wszystkimi, którzy wierzą w wolność, równość i demokrację wzywamy rząd Szwajcarii i wszystkie szwajcarskie partie polityczne oraz przywódców religijnych do dalszego wspierania i obrony wolności religii dla wszystkich obywateli i mieszkańców. Demokracja mierzona jest nie tylko stosowaniem rządów większości, ale także, co ważniejsze, szacunkiem, jaki przywiązuje do praw mniejszości.

Noni Darwish [ 1 ]  ma jednak ostatni komentarz do szwajcarskiego zakazu minaretów:

Wiele grup muzułmańskich potępia ten zakaz jako gnębienie wolności religii. Takie grupy muzułmańskie byłyby jednak bardziej wiarygodne, gdyby najpierw potępiły ucisk mniejszości religijnych w krajach muzułmańskich, w których nielegalne jest praktykowanie jakiejkolwiek innej religii poza islamem. Grupy muzułmańskie, które twierdzą, że są uciskane w Europie, powinny pierwsze stanąć i krzyczeć „nie w moim imieniu”, kiedy w krajach muzułmańskich płoną kościoły. Zamiast tego wszystko, co słyszymy od grup muzułmańskich, to „Jestem ofiarą” i „Jestem obrażany”, podczas gdy krew nie-muzułmanów jest rozlewana w imię szariatu.

(Uwaga tłumaczki: Interesujące są również reakcje w samym świecie islamu. Warto zapoznać się z wypowiedziami w telewizji Al-Dżazira, gdzie duchowni muzułmańscy grożą bojkotem towarów z Szwajcarii, czy z głosem duchownego egipskiego, który stwierdza, że Switzerland Has No Culture or History)

Tekst Oryginału.

New English Review, 30 listopada 2009r.

 


To comment on this article, please click
here.

To help New English Review continue to publish timely and interesting translations like this one, please click here.

If you have enjoyed this article and want to read more by Jerry Gordon, please click here.

Jerry Gordon is a also regular contributor to our community blog. To read his entries, please click
here.
 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New English Review Press is a priceless cultural institution.
                              — Bruce Bawer

Order here or wherever books are sold.

The perfect gift for the history lover in your life. Order on Amazon US, Amazon UK or wherever books are sold.

Order on Amazon, Amazon UK, or wherever books are sold.

Order on Amazon, Amazon UK or wherever books are sold.

Order on Amazon or Amazon UK or wherever books are sold


Order at Amazon, Amazon UK, or wherever books are sold. 

Order at Amazon US, Amazon UK or wherever books are sold.

Available at Amazon US, Amazon UK or wherever books are sold.

Send this to a friend